476γρ

Περιέχει: Ματζουράνα, Νύχι Γάτας, Σύμφητο, Μαραθόσπορο, Κιχώριο, Αρκτοστάφυλλο, Υδραγγεία ρίζα, Ευπατόριο, Αλθαία, Χρυσόβεργα.

Weight 0.476 kg

Related Products